Centropen highlighter

Hlavním cílem mi bylo vytvoření uživatelsky co nejpohodlnějšího psacího prostředku. Nalézt ergonomii, která by vyhovovala širokému spektru cílových uživatelů. Zaměřila jsem se tedy na jednoduché tvarování bez vlysů či prohlubní, aby uživatel nebyl nucen k úchopu určitým způsobem.
Odrážeje se od specifického použití a držení zvýrazňovače jsem dospěla k siluetě nesené dvěma tahy, kterými například podtrhujeme nadpis.

Svou plynulostí mě inspirovaly jemné hladké křivky a tvary: roh vodního buvola, husí brk či oblázky a valounky, které jakoby příroda ohladila, aby padly do dlaně.

Výsledkem je jednoduchý a zároveň organicky působící celek sestávající se ze tří plastových dílů – uzávěru, těla
a koncovky. Základem tvaru je tažený profil, který opisuje zaoblený trojúhelník, plynule se rozšiřující směrem ke koncovce. Lze jej zjednodušeně popsat jako zvířecí roh kapkovitého řezu.

Uzávěr je možné po otevření umístit na koncovku. Avšak novým způsobem: částečným vsunutím dovnitř.

Tvar je přívětivý jemné modifikaci změnou proporce, tudíž v témže  tvarosloví je možno vynést řadu popisovačů a dalších psacích prostředků se zajištěním potřebné ergonomie a uchováním jednotného dojmu celé kolekce.

zvýrazňovač Centropen
zvýrazňovač Centropen
zvýrazňovač Centropen
zvýrazňovač Centropen
05_centropen_dade2
zvýrazňovač Centropen
zvýrazňovač Centropen